Pramuka

GERAKAN PRAMUKA

GUGUS DEPAN SUMBAWA 01.033 – 01.034

AMBALAN DATU MUSENG & MAIPA DEAPATI

PANGKALAN SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR

 


Ketua             : Suryadi Saputra

Wakil ketua   : Maya Zilvia Charolina Doga

Sekretaris      : Cinta Putri Rahayu

Bendahara    : Rayyan Tsaqila

Koordinator Lapangan   Seksi Konsumsi   Seksi Kesehatan
Dwi Adriansyah Sabandy

Aan

Riten Sumarni

Dian Susanti

Kak Dina

Tedy

Fani Andiya

Yuniar Prasasti

Putri Rayyan Tsaqila

Maya Zilvia Charolina. D

Seksi Ibadah   Seksi Registrasi   Seksi Keamanan Sekolah
Alvin Rahmat Ramadan

Fadhillah Aisyah Aura

Anna Maemuna

M. Zaky Elyasa

Cinta Putri Rahayu

Widya Fitri

M. Abiyan Fayyadh

I Ketut Suarse

Seksi Acara/Perlengkapan   Seksi   Seksi Keamanan Luar Sekolah
Dwi Adriansyah Sabandy

Aan

Riten Sumarni

Dian Susanti

      Alumni